071 580 1505
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Kwaliteit

Kwaliteit

Alle basisscholen binnen SCOL gaan in de kwaliteitszorg systematisch en cyclisch te werk. Hierbij hanteren we de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check – Act).

Systematische dataverzameling

Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs en de doelen / ambities van het Avontuur verzamelen we systematisch, en met behulp van diverse instrumenten gegevens over de Opbrengsten, Leerproces, Schoolklimaat en Veiligheid en HRM. De metingen vinden op vaste tijdstippen in het jaar plaats volgens een vastgestelde planning. De meeste instrumenten worden SCOL-breed ingezet, zoals: de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Esis en WMK (tevredenheidsonderzoeken, Quickscans, Schooldiagnose), lesobservaties.

Cyclische werkwijze

Gedurende het schooljaar wordt er gerapporteerd, gepland en bijgestuurd op het gebied van kwaliteit. Dit doen we aan de hand van het jaarplan, de Marap (Management rapportage welke drie keer per jaar wordt opgesteld) en de monitoring van het Opbrengstgericht werken.

Integraal Personeelsbeleid (IPB)

We hebben onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Inspectie

Het Avontuur heeft nog geen schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over rapporten met de bevindingen van bezoeken aan de drie scholen die nu samen Het Avontuur vormen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen op orde was.

Meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en de wijze waarop wij deze waarborgen staat in het Schoolplan.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.