071 580 1505
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Missie en visie

Missie en visie

Het Avontuur biedt een veilige en vertrouwde plek waar de brede ontwikkeling en talenten van kinderen, het team en ouders het uitgangspunt zijn. Met elkaar vormen we een gemeenschap waarin samen leren, samen spelen, samen werken en samen vieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aan het einde van onze basisschool hebben kinderen een rugzak met kennis, ervaringen en vaardigheden die passen bij de 21ste eeuw. Dit biedt hen een stevige basis voor de maatschappij van vandaag en van die van morgen.

Autonomie en talentontwikkeling

Op basis van visie, maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteit, levert onze school een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de autonomie en de talenten van kinderen. Ter stimulering van de autonomie van kinderen ontwerpen professionals steeds nieuwe werkvormen en inhouden en toetsen deze op hun effectiviteit. Succeservaringen zijn daarbij essentieel. De motivatie neemt toe met het ervaren van succes. Wij willen leerlingen niet afremmen in hun ontwikkeling.

Een rijke leeromgeving

Als professionals hebben we hoge verwachtingen van onszelf, van elkaar en van de kinderen. Wij nemen samen de verantwoordelijkheid om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij past een rijke leeromgeving. De leefwereld buiten school loopt over in de leefwereld binnen school. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving, niet alleen binnen de school, maar ook daarbuiten. Burgerschapsvorming neemt in dit proces een belangrijke plaats in. Ons uitgangspunt is dat het leren van en met elkaar een continue proces is.

Pin It on Pinterest

Share This