071 580 1505
Wij zijn een SCOL school
Home Leren met lef Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren

We hebben de beschikking over Chromebooks (een per vier leerlingen) die naast de Snappets ingezet worden voor extra oefening, verwerking, onderzoek, etc.

Op Het Avontuur streven we ernaar om het eigenaarschap van kinderen over hun leren te vergroten. Door kinderen regie te geven over het leren en door meer aan te sluiten bij hun beleving, ontstaat meer betrokkenheid en motivatie. Hoge leerprestaties zijn misschien niet voor alle leerlingen haalbaar, de ervaring om op hun eigen manier van betekenis te zijn, ligt wel binnen het bereik van alle leerlingen.

Dit doen we onder andere door kinderen bewust te maken van doelen en de bijbehorende succescriteria (hoe kun je laten zien dat je dit doel hebt behaald) en door kinderen zoveel mogelijk de ruimte te geven op hun eigen manier (talenten en voorkeuren) en tempo (leervermogen) aan deze doelen te werken.

 

Pin It on Pinterest

Share This